Späť na zoznam
Realizované: 2020
Bratislava - Staré Mesto

Palárikova 10, Bratislava

Obnova pamiatkovo chránenej budovy

Bytový dom na Palárikovej ulici je evidovaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrna pamiatka pod číslom 10502/10 a je súčasťou tzv. kolónie Zehnhaus, ktorú tvorí desať bytových domov postavených na začiatku prvej dekády 20. storočia, čo predstavuje významnú historickú hodnotu tejto stavby. Samotná ulica je pomenovaná podľa Jána Palárika (1822 – 1870), slovenského spisovateľa a dramatika. Práce boli preto navrhnuté s ohľadom  na historickú hodnotu objektu, čo bolo pri potrebe komplexnej obnovy bytového domu veľmi náročné. Zlý technický stav budovy si vyžadoval kompletnú výmenu strešnej krytiny, sanáciu fasády, výmenu vnútorných rozvodov zdravotechniky a elektroinštalácie ale aj rekonštrukciu vnútorných stien spoločných priestorov. Práce prebiehali pod dohľadom krajského pamiatkového úradu Bratislava.

Zrealizovať práce tak, aby bola stavba techincky zrekonštruovaná ale aj funkčná a vyzerala vizuálne ako "pred obnovou" a obzvlášť ak sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku ako to bolo v prípade domu na Palárikovej ul., je pre nás vždy veľká výzva.

Lukáš Cápa
obchodný riaditeľ