Späť na zoznam
Realizované: 2018
Bratislava - Karlova Ves

Nábělkova 2-8, Bratislava

Obnova panelového bytového domu

Bytový dom sa nachádza v západnej časti Bratislavy v mestskej časti Karlova Ves na ulici Nábělkova. Ulica je pomenovaná podľa významnej osobnosti slovenskej vedy, prof. PhDr. Františka Nábělka, ktorý vychoval prvú generáciu slovenských botanikov, zaslúžil sa o založenie univerzitnej botanickej záhrady a zriadenie botanického ústavu novozaloženej prírodovedeckej fakulty. 
Samotný bytový dom má spolu 32 bytových jednotiek a skolaudovaný bol v roku 1972. Aj keď počtom bytov ide o menší objekt, o to rôznorodejšie boli požiadavky jednotlivých vlastníkov na technické riešenia a postupy obnovy budovy. Nakoniec, po viac či menej búrlivých diskusiách padlo rozhodnutie a celý proces sa mohol spustiť. Výsledkom spoločného snaženia je technicky i esteticky dobre zvládnuté dielo, ktoré citeľne zvýši kvalitu života obyvateľom domu.

Výhodné úvery zo ŠFRB umožňujú zafinancovať významnú obnovu aj domom s menším počtom bytov. V tomto prípade bol úver vo výške 389.510 Eur, s úrokovou sadzbou 0,5% a anuitnou splátkou 1.706 Eur.

Ing. Zuzana Surovková
finančná riaditeľka