Späť na zoznam
Realizované: 2016
Bratislava - Ružinov

Mierová 110 -116, Bratislava

Obnova panelového bytového domu

Predmetom obnovy tohto bytového domu bolo zateplenie fasády, zateplenie a hydroizolácia strechy, odstránenie systémovej poruchy lodžií, výmena okien spoločných priestorov, zateplenie stropu I.NP. V galérii máte možnosť porovnať stav domu pred realizáciou prác a po ich zrealizovaní.