Späť na zoznam
Realizované: 2018
Bratislava - Nové Mesto

Ľubľanská 4-10, Bratislava

Obnova tehlového bytového domu

Predmetný bytový dom sa nachádza v mestskej časti Bratislava III – Nové Mesto, na ul. Ľubľanská 4-10 v existujúcej zástavbe bytových domov. Objekt bol postavený v 60-tych rokoch
minulého storočia. Ako zaujímavosť sa nám podarilo zistiť, že dňa 18.3.1957 bol na stavebný úrad odovzdaný pôvodný projekt, v ktorom bol predpokladaný investičný náklad diela 4,3 mil. korún československých. Významná obnova bola realizovaná po takmer 60-tich rokoch od kolaudácie objektu, čo svedčí o vysokej kvalite realizovaného diela. Dôvodom obnovy boli najmä stavebné poruchy, ktoré bolo potrebné nevyhnutne opraviť, zároveň aj nedostatky z oblasti stavebnej fyziky a jej dnešných požiadaviek. Financovanie obnovy sme riešili prostredníctvom úveru zo ŠFRB vo výške 311.000 Eur, so splatnosťou 20 rokov a úrokovou sadzbou 0%.