Späť na zoznam
Realizované: 2020
Bratislava - Ružinov

Košická 39-45, Bratislava

Obnova tehlového bytového domu

Tehlový bytový dom postavený na Košickej ulici v Bratislave, v mestskej časti Ružinov prešiel v minulosti rekonštrukciou strešnej krytiny a čiastočnou rekonštrukciou rozvodov vody. Vlastníci tentokrát pristúpili ku komplexnej obnove formou zvýhodneného úveru zo ŠFRB a po vypracovaní projektovej dokumentácie, zabezpečenia stavebného povolenia, výberu zhotoviteľa stavby a zabezpečení financovania pristúpili k realizácií stavby. Realizovalo sa hlavne zateplenie obvodového plášťa minerálnou vlnou hr. 140 mm, odstránenie systémovej poruchy balkónov a lodžií s výmenou podlahových vrstiev a zábradlia a výmena rozvodov zdravotechniky. Realizácia stavby prebehla na prelome rokov 2019/2020 s dokončením a odovzdaním stavby vlastníkom v marci 2020.