Späť na zoznam
Realizované: 2016
Bratislava - Staré Mesto

Karadžičova 1 – Továrenská 9, Bratislava

Obnova pamiatkovo chránenej budovy

V bezprostrednej blízkosti nového biznis centra Twin city na rohu ulíc Karadžičova a Továrenská sme odovzdali vlastníkom do užívania ich obnovený bytový dom. Zákazka svojím finančným rozsahom patrila medzi menšie, no rôznorodosťou prác a ich technickou náročnosťou určite medzi najzložitejšie. Dôvodom náročnosti obnovy bol aj fakt, že ide o národnú kultúrnu pamiatku. Obnovu absolvoval celý dom, doslova od strechy až po pivnicu.

Obnova pamiatkovo chránených budov ako súčasť ochrany kultúrneho dedičstva je výzvou, ku ktorej pristupujeme s rešpektom a zároveň s nadšením.

Miloš Milanovič
konateľ, obchodný riaditeľ