Späť na zoznam
Realizované: 2020
Bratislava - Staré Mesto

Jaseňová 12-14, Bratislava

Obnova tehlového bytového domu

Bytový dom na ulici Jaseňová 12-14 bol postavený v 50-tich rokoch minulého storočia. Jednalo sa o radový bytový dom s polozapusteným suterénom (1.PP) a dvomi nadzemnými bytovými podlažiami. V roku 2001 bola na BD realizovaná nadstavba troch bytových podlaží, ktorá výrazne ovplyvnila dispozíciu bytového domu s celkovo piatimi nadzemnými podlažiami. V rámci obnovy bytového domu sa museli všetky vonkajšie stĺpy opatriť protipožiarnym obkladom doskami s požiarnou odolnosťou EI-45D1, čo sa podľa projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby z roku 2001 v danom čase nezrealizovalo. Celkovo bola stavba napriek nižším rozpočtovým nákladom náročná na detail vzhľadom na atypickú nadstavbu ale aj zmenu technického riešenia počas realizácie prác, čo sa prejavilo aj na celkovom termíne realizácie 7 mesiacov. Konečný výsledok obnovy je veľmi pozitívny a okrem odstránenia systémových porúch na dome a znížení energetickej náročnosti tento dom získal atraktívnejší vzhľad, čo v danej lokalite zvýšilo aj samotnú cenu nehnuteľnosti.