Späť na zoznam
Realizované: 2020
Bratislava - Dúbravka

Janka Alexyho 1/A, Bratislava

Obnova panelového bytového domu

Bytový dom na ulici J. Alexyho č. 1/A pomenovanej podľa slovenského maliara Janka Alexyho je súčasťou mestského obvodu Bratislava - Dúbravka. Výstavba tohto atypického vežového domu sa ukončila v roku 1988. Na bytovom dome sú najväčším problémom lodžie. Lodžie sú predsadené z oceľovej konštrukcie so železobetónovými stropnými doskami. Nosné stĺpy sú zvárané z 2 profilov tvaru U 200 mm. Zvislé zaťaženie je prenášané oceľovými stĺpmi do základov a oceľovými priečnymi nosníkmi do nosnej konštrukcie domu. Nakoľko časom došlo k rozsiahlej degradácií podlahových vrstiev lodžií a následne k zatekaniu a porušeniu nosných stĺpov a železobetónových stropných dosiek, muselo sa pristúpiť k odstráneniu tejto systémovej poruchy. Projektová dokumentácia riešila kompletné odstránenie podlahových vrstiev až na železobetónovú dosku, ktorá sa následne zasanovala a ďalej sa realizovala nová tepelná izolácia konštrukcie, spádový cementový poter, hydroizolácia a dlažba. Vymenili sa kompletne aj všetky oceľové zábradlia za nové. Okrem toho sa zrealizovalo aj zateplenie fasády. Všetky práce prebehli v roku 2020.