Späť na zoznam
Realizované: 2018
Senec

Gymnázium A. Bernoláka a Gymnázium A. M. Szencziho, Senec

Obnova verejnej budovy

Komplex objektov slovenského a maďarského gymnázia vznikol postupnou výstavbou a rekonštrukciami. Budova Gymnázia A. M. Szencziho s vyučujúcim jazykom maďarským bola postavená začiatkom 20-teho storočia. Budova gymnázia A. Bernoláka s vyučujúcim jazykom slovenským bola postavená v rokoch 1943 až 1947. Počas používania objektov sa realizovali rôzne úpravy technického stavu (napr. rekonštrukcia kotolne, úpravy sociálnych zariadení a pod.). V rokoch 2002 a 2003 bola realizovaná posledná významnejšia rekonštrukcia. Napriek rekonštrukčným a modernizačným prácam realizovaným v predchádzajúcom období objekty gymnázií nespĺňali kritéria na obalové konštrukcie a nedosahovali potrebnú energetickú efektívnosť. Slabými článkami obvodového plášťa boli najmä fasády, strechy, netesnili strešné okná v podkroví, niektoré vikiere a veľká časť strešnej krytiny boli poškodené.

Výborná komunikácia a spolupráca so školou, aktívna práca stavebného dozoru, dostatočný počet odborných pracovník. To sú pre mňa základné momenty obnovy gymnázií v Senci.

Ing. Ivan Guoth
výrobný riaditeľ