Späť na zoznam
Realizované: 2015
Bratislava - Ružinov

Exnárova 1-15, Bratislava

Obnova panelového bytového domu

Príbeh obnovy bytového domu na Exnárovej ulici v Bratislave sa začal písať v roku 2008. Vlastníci sa rozhodli zatepliť severné priečelie, vymeniť okná v spoločných priestoroch, zrealizovať novú hydroizoláciu a zatepliť strechu. Postupne ako bežal čas obyvatelia si uvedomovali, že síce vyriešili najpálčivejšie problémy, no dom ako celok pôsobil nepekne a začali sa hromadiť problémy s balkónmi. Druhá etapa obnovy sa naštartovala v roku 2014 a samotná realizácia prebehla v nasledujúcom roku. Tentokrát sa vyriešil celý obvodový plášť, interiéry aj zdravotechnika v jednom kroku. Výhodné financovanie z úveru zo ŠFRB s úrokovou sadzbou 0%, splatnosťou 20 rokov a anuitnou splátkou vo výške 1 128 Eur bola už len čerešnička na torte.

Pozrite si vyjadrenie k zrealizovanej obnove, tentokrát správcu bytového domu.

 

Naša firma realizovala I.etapu obnovy v roku 2008, a to, že si nás vlastníci vybrali po 6 rokoch na jej pokračovanie je naozaj dobrý pocit.

Miloš Milanovič
konateľ, obchodný riaditeľ