Späť na zoznam
Realizované: 2018
Dubnica nad Váhom

Centrum II. 96/64, Dubnica nad Váhom

Obnova panelového bytového domu

Bytový dom sa nachádza v Dubnici nad Váhom na ulici Centrum II, 96/64 v skupinovej zástavbe vežových bytových domov na rovinatom teréne a bol práve jeden z prvých domov, ktorý v tejto zástavbe prešiel komplexnou obnovou so zateplením. Postavený je v stavebnej sústave BA-NKS - neunifikovaný variant a okrem štandardných prác v rámci komplexnej obnovy domu ako bolo zateplenie strechy či fasády, výmena okien a dverí či rekonštrukcia stúpačkových rozvodov TZB (voda-kanál-plyn-vzduchotechnika) smerovala od vlastníkov bytov aj atypická požiadavka na vybudovanie bezbariérového prístupu do domu. Okrem toho bol na predmetnom bytovom potvrdený výskyt chránených druhov živočíchov ako je dážďovník obyčajný, vrabec domový, žltochvost domový a synantropné druhy netopierov, takže bolo nutné vybudovať dostatočný počet zabudovaných búdok do zateplenia. Celková obnova sa podarilo a obyvatelia bytového domu môžu už túto zimu otestovať nové - lepšie teplo-technické parametre obvodového plášťa, ktorý bol zateplený minerálnou vlnou hr. 140 mm.

Zaujímavosťou bolo, že okrem štandardne chránených druhov vtáctva na bytovom dome hniezdi od roku 2015 aj Sokol myšiar a to rovno na parapete okna zástupcu vlastníkov bytov, takže sme museli pri obnove bytového domu vyriešiť aj rekonštrukciou hniezdiska tak, aby sa Sokol opäť vrátil aj v roku 2019.

Lukáš Cápa
manažér obnovy budov