Späť na zoznam
Realizované: 2017
Rožňava

Budovateľská 43-47, Rožňava

Obnova panelového bytového domu

Bytový dom na Budovateľskej ulici v Rožňave patrí s 24 bytovými jednotkami medzi menšie objekty. Zväčša platí pravidlo, že čím je dom menší, tým je cena obnovy v prepočte na byt vyššia. Zadanie preto znelo jasne – komplexná obnova, ale tak aby to ľudia v dome vládali splácať. Náš tím sa pustil do práce a krok po kroku sme začali napĺňať predstavy obyvateľov. Postup bol osvedčený: odborná obhliadka, technická a finančná analýza, schválenie vlastníkmi, spracovanie projektu, vyriešenie všetkých legislatívnych povinností, podanie žiadosti o úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, realizácia a odovzdanie diela. Obstarávacia cena diela bola 190.000 Eur, úver zo ŠFRB poskytnutý vo výške 143.000 Eur, doba splácania 20 rokov, úroková sadzba 0%, mesačná anuitná splátka 596 Eur. Zadanie splnené.

Najťažšie bývajú úvodné stretnutia s vlastníkmi, prelomenie prvotnej nedôvery a vytvorenie si pozitívneho vzťahu. Ak sa toto podarí, tak je celý proces jednak efektívnejší a najmä pre obyvateľov omnoho príjemnejší.

Lukáš Cápa
manažér obnovy budov