Späť na zoznam
Realizované: 2017
Stupava

Budovateľská 22, Stupava

Obnova panelového bytového domu

Obnovu bytového domu na Budovateľskej ulici v Stupave sme riešili „na kľúč“. V prvom kroku sme zaobstarali projektovú dokumentáciu v požadovanom rozsahu, v ďalšej etape sme pre vlastníkov zabezpečili stavebné povolenie potrebné pre realizáciu diela. Paralelne sme spustili prípravu žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, pričom následná realizácia stavebných prác bola zavŕšením celého procesu. Obnova strechy formou novej pultovej konštrukcie so zateplením minerálnou vlnou a krytinou z poplastovaného trapézového plechu zrealizovaná v prvej etape splnila svoj účel. V rámci hlavnej časti obnovy sme zateplili obvodový plášť, schodiská a stropy pivníc, sanovali sme podlahy lodžií, realizovali sme nové elektroinštalácie, ako i ďalšie práce v interiéroch. Obnova bola financovaná z úveru zo ŠFRB so splatnosťou 20 rokov tak, aby boli vlastníci bytov čo najmenej finančne zaťažení. Striedme farebné riešenie fasády zodpovedajúce svojmu okoliu podčiarklo vydarenú akciu.

Obyvatelia bytového domu v Stupave zobrali komplexnú obnovu naozaj doslovne a rekonštrukcie sa dočkali aj pivničné kobky, podlahy v pivniciach ako aj vstupné dvere do pivníc.   

Ing. Ivan Guoth
výrobný riaditeľ