Späť na zoznam
Realizované: 2021
Bratislava – Ružinov

Budovateľská 22-28, Bratislava

Obnova tehlového bytového domu

Realizácia obnovy bytového domu v Bratislave

Na Budovateľskej ulici v bratislavskej mestskej časti Ružinov sa nachádza tehlový bytový dom, v ktorom sme na adrese 22, 24, 26 a 28 realizovali stavebné práce od marca 2021. Predchádzalo im vytvorenie harmonogramu a špecifikovanie použitých materiálov. Najväčšou výzvou bolo dodržať míľniky jednotlivých činností a celkový časový plán obnovy v čase vrcholiacej pandémie. Jarná výmena rozvodov vody, kanalizácie, plynu a elektroinštalácií prebiehala v čase, keď mnohí ľudia pracovali formou Home Office. Aj samotné ukončenie prác a odstránenie nedorobkov bolo limitované množstvom prestojov. Mnoho našich pracovníkov sa totiž ocitlo v karanténach alebo s pozitívnymi testami.

Podpivničený bytový dom postavený z tehly má štyri nadzemné podlažia a valbovú strechu s keramickou krytinou. Na streche sa nachádzajú pochôdzne terasy aj vikiere. V čase začatia našich prác bola štítová severná strana už zateplená. Obnova patrí rozsahom realizovaných prác k tým štandardným. Ku skvalitneniu života obyvateľov Mlynských nív sme prispeli sanáciou obvodového plášťa, obnovou spoločných priestorov aj výmenou rozvodov elektroinštalácie. Stavebné práce sme ukončili v decembri 2021.

Harmonogram prác jednotlivých profesií ovplyvňoval v zvýšenej miere aj klimatický faktor. Naň sú naviazané technologické predpisy a okrajové podmienky, v ktorých je možné práce realizovať. Výsledok obnovy je v kontexte doby náročnej na pandemické obmedzenia, zdražovania cien a obmedzených dodávok materiálu o to hodnotnejší.

Ing. Martin Kováč
projektový manažér