Späť na zoznam
Realizované: 2017
Bratislava - Staré Mesto

Blumentálska 10-12, Bratislava

Obnova pamiatkovo chránenej budovy

V úzkej spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom BA sa nám podarilo zachrániť ďalšiu hodnotnú fasádu v pamiatkovej zóne hlavného mesta. Dom sa nachádza na Blumentálskej ulici v tesnej blízkosti rovnomenného kostola. Veľkou výzvou bolo zachovanie pôvodného tvaroslovia fasády súčasne so zateplením objektu. Časť prvkov sme sanovali, časť prvkov sme nadstavovali do novej roviny fasády s cieľom dosiahnuť harmonický a čo najautentickejší výsledok. Ďalším „orieškom“ bola záchrana pôvodných zábradlí, ktoré sme demontovali, ošetrili na našej zámočníckej dielni a spätne namontovali na objekt. Farebnosť rešpektuje pôvodný stav budovy. Súčasťou obnovy boli aj strecha a modernizácia výťahov.