Späť na zoznam
Realizované: 2019
Bratislava - Staré Mesto

Anenská 3, Bratislava

Obnova pamiatkovo chránenej budovy

Bytový dom bol postavený z tehly v roku 1933, čo sa ukázalo aj na zlom technickom stave bytového domu. Anenská ulica, na ktorej sa dom nachádza bola nazvaná podľa svätej Anny, matky Panny Márie, so začlenením bytového domu do pamiatkovej zóny Starého Mesta. Krajský pamiatkový úrad v Bratislave na základe rozhodnutia k zámeru a projektu bytového domu nariadil technické riešenie rekonštrukcie uličnej fasády bez použitia tepelného izolantu (zateplením) s vytvorením nových omietkových vrstiev opatrených náterom, ktorý KPÚ vybral až po niekoľkých predložených vzorkách na mieru namiešanej receptúry farebného odtieňa. Dvorová časť prešla zateplením fasády zatepľovacím systémom z minerálnej vlny hr. 80 mm. Okrem bežných stavebných prác ako boli práce na výmene krytiny a rekonštrukcií fasády sa realizovala aj sanácia vlhkých základových murív a to okrem štandardného odkopania z exteriéru a použitia izolačných a sanačných materiálov, tak aj chemickou injektážou muriva zo strany interiéru spoločných priestorov. Tieto rekonštrukcie sú pre našu spoločnosť vždy veľkou výzvou,  ktorej výsledkom je obnovený bytový dom s pripomenutím si histórie a oživením dobovej architektúry.