Späť na zoznam
Realizované: 2022
Bratislava

Anenská 1, Bratislava

Obnova pamiatkovo chránenej budovy

Bytový dom na Anenskej ulici v Bratislave po obnove

V pamiatkovej zóne Bratislava – centrálna mestská oblasť sme obnovili tehlový bytový dom z 20. rokov minulého storočia. Navrhli ho známi medzivojnoví architekti Alois Balán a Jiří Grossmann. Vzhľadom na jeho vek a lokalitu sme museli pri rekonštrukcii dodržať špecifické podmienky, ktoré schvaľuje krajský pamiatkový úrad. Nešlo pritom o našu prvú realizáciu v tejto časti mesta. Využili sme preto predchádzajúce skúsenosti, ktoré nám pomohli dotvoriť charakteristický ráz lokality.

Jednou z najkomplikovanejších prác sa ukázalo byť obnovovanie zdravotechniky z dôvodu zanedbaného trasovania ešte z čias výstavby domu. Druhou veľkou výzvou bol suterén s murivom navlhnutým do takej miery, že voda takmer tiekla po stenách. Tento problém sme odstránili vďaka chemickej injektáži spolu s výkopom a novými deliacimi stenami. Rekonštrukciu si vyžiadali tiež strecha a podkrovie, ktoré sme zateplili izoláciu v hrúbke 35 mm, a obnovy sa dočkala aj fasáda nahlodaná zubom času. 

Stavebné práce sme ukončili v máji 2022. Výsledkom je vynovený bytový dom s historickou hodnotou, v ktorom sa nám podarilo vyriešiť niekoľko naozaj veľkých problémov. 

Rekonštrukcia tohto tehlového domu v pamiatkovej zóne je dôkazom, že za každou úspešnou realizáciou stojí kooperácia stavebného tímu, obyvateľov aj stavebného dozoru. Vďaka komunikácii, otvorenosti a rešpektu sme sa dopracovali k vydarenému finále.

Ing. Lukáš Repáň
projektový manažér