Späť na zoznam
Realizované: 2016
Vrbové

6. apríla 10-12, Vrbové

Obnova panelového bytového domu

Obnova bytového domu vo Vrbovom je príklad toho, že dobré referencie sú na nezaplatenie. Vlastníci bytov nás oslovili na základe pozitívnych informácií z našej realizácie v Dubnici nad Váhom, vzdialenej 70 km! Po prvotnej analýze sme odporučili vlastníkom dať si spracovať podrobnú projektovú dokumentáciu a celú obnovu financovať z výhodného úveru zo ŠFRB. Dobrá spolupráca so zástupcami vlastníkov a správcom umožnila celý proces akcelerovať a v roku 2016 sa už stavalo lešenie a práce prebiehali. Výsledkom spoločného úsilia je zmysluplne obnovený bytový dom, ktorý je prínosom nie len pre jeho obyvateľov, ale i pre celé sídlisko.

Zabezpečiť pravidelné zásobovanie stavby potrebným materiálom, manažovať včasný odvoz odpadov a ich separáciu a pri tom dbať na rentabilitu našej autodopravy nie je nič jednoduché.

Vladimír Jankovič
správca vozového parku