Späť na zoznam
Realizované: 2018
Malacky

1. Mája 20-28, Malacky

Obnova tehlového bytového domu

Ulica 1. Mája v Malackách je nám dobre známa, keďže sme na prelome roku 2017/2018 už jednu obnovu na tejto ulici zrealizovali a preto boli očakávania obyvateľov bytového domu veľké. Opäť sa jednalo o tehlový bytový dom realizovaný v 50-tych rokoch v konštrukčnom systéme T 12. Navrhovaný rozsah prác bol takmer identický, realizovala sa výmena krytiny, zateplenie povaly, výmena okien a dverí, rekonštrukcia elektroinštalácie ako aj rekonštrukcia fasády. Práve pri fasáde však nastala veľká zmena, nakoľko sa vlastníci bytov rozhodli fasádu zrekonštruovať bez použitia tepelnej izolácie, čím sa náročnosť rekonštrukcie priblížila k obnove historických fasád. Skúsenosti z realizácie obnovy historických budov v spojení so zabehnutým systémom obnovy bytových domov priniesli kvalitný výsledok rekonštrukcie bytového domu.

Sanácia fasády bez zateplenia miestami pripomínala umelecko-remeselnú obnovu a to hlavne po zistení, že viac ako 50 % okenných šambrán je zvetraných a poškodených, s čím projektant neuvažoval. Investor sa nakoniec rozhodol zrealizovať šambrány aspoň z uličnej strany, ktoré boli zhotovené ručne, priamo na fasáde zo špeciálnej omietkovej zmesi s použitím šablón a vhodného murárskeho náradia.

Lukáš Cápa
manažér obnovy budov