Späť na zoznam
Realizované: 2020
Bratislava - Ružinov

ZŠ Borodáčova 2, Bratislava

Obnova verejnej budovy

Medzi naše referencie tentokrát pribudla obnova Základnej školy situovanej v bratilavskej mestskej časti Ružinov na ul. Borodáčova 2, ktorá je pomenovaná podľa slovenského divadelného režiséra, herca, pedagóga a prekladateľa Janka Borodáča. Projektové riešenie bolo zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy, ktoré sa dosiahlo zateplením obvodového plášťa budovy s minerálnou vatou hr. 140 mm a strešného plášťa s použitím polystyrénu v celkovej hr. 200 mm. Okrem týchto prác sa zrealizovala rekonštrukcia bleskozvodu a okapového chodníka. Budova školy sa po zrealizovaní prác zaradila v rámci energetickej hospodárnosti budovy do energetickej triedy B.