Späť na zoznam
Realizované: 2019
Bratislava - Petržalka

Znievska 17-19, Bratislava

Obnova panelového bytového domu

Bytový dom na Znievskej ulici je klasický petržalský panelák postavený v 80. rokoch 20. storočia v konštrukčnej sústave BA-NKS-S, ktorá vykazuje systémovú poruchu lodžií I) v zmysle prílohy č.1 zákona 134/2013 Z. z. a (alebo) prílohy č.2 zákona 150/2013 Z. z.,. Práve toto bolo dôvodom posunutia termínu plánovaného zateplenia bytového domu a vlastníci sa v roku 2016 rozhodli riešiť dodatočné vypracovanie projektu na odstránenie tejto systémovej poruchy. Následne sa po vydaní právoplatného stavebného povolenia, zabezpečenia financovania a odsúhlasenia zhotoviteľa mohlo pristúpiť k obnove bytového domu spolu s projektom zateplenia, ktorý si dali vlastníci vypracovať ešte v roku 2009. Práce začali začiatkom roka 2019 hneď pri prvých priaznivých teplotách, čím sme stihli stavbu zrealizovať ešte pred letnou a dovolenkou sezónou.