Späť na zoznam
Realizované: 2021
Bratislava – Ružinov

Vietnamská 41, Bratislava

Obnova panelového bytového domu

Rekonštrukcia interiéru a exteriéru bytového domu v Bratislave

Na Vietnamskej ulici 41 v Bratislave nájdeme bytový dom, ktorý na prvý pohľad nepôsobí atypicky. Jeho nosný systém však tvorí montovaný železobetónový skelet PRIEMSTAV MS-RP opláštený pórobetónovými panelmi. Bytovka má dva samostatné obývané bloky s osobitnými vstupmi, ktoré sú spojené spoločnou chodbou. Väčšinovým vlastníkom budovy je mestská časť Ružinov a tieto byty poskytuje na prenájom pre obyvateľov Ružinova. Bytový dom má 8 poschodí, pričom na tom poslednom sa nachádzajú poväčšine mezonetové priestory, ktoré sú súčasťou bytov na 7. poschodí.

Projekt budovy pochádza z roku 2001. Napriek relatívne nízkemu veku bytového domu bolo potrebné zrekonštruovať strechu, pod ktorou sa nachádza 23 mezonetových bytov, a to pri ich plnom obývaní. Pozitívne hodnotíme konštruktívny, profesionálny a aktívny prístup investora zastúpeného správcom bytového domu, stavebným dozorom investora, ale aj prístup zástupcov mestskej časti. Výsledkom tejto spolupráce bolo promptné vyriešenie dodatkov k zmluve o dielo, ktoré sa týkali nečakaných zmien oproti projektovej dokumentácii a ku ktorým muselo byť zabezpečené aj súhlasné stanovisko Štátneho fondu rozvoja a bývania. To všetko prebehlo hladko napriek obmedzenému času na čerpanie finančných prostriedkov.

Najväčšou výzvou tejto obnovy bola komplexná rekonštrukcia strešného plášťa v rozsahu približne 1 600 m2, vrátane výmeny strešných okien. Obnova strechy prebehla v rozsahu výmeny celej strešnej skladby od interiéru až po exteriér, a to bez vysťahovania vlastníkov. Čiže doslova nad hlavami obyvateľov bytov. Preto bolo nevyhnutné vytvoriť dočasné zastrešenie stavby, ktoré slúžilo ako ochrana proti zatečeniu do bytov počas opravy strechy. Pre mňa osobne bol výzvou aj môj návrat k realizácii stavieb, teda k práci, ktorú som ako projektový manažér vykonával ešte predtým, ako som sa stal obchodným riaditeľom.

Lukáš Cápa
obchodný riaditeľ a projektový manažér pre tento projekt