Späť na zoznam
Realizované: 2018
Bratislava - Petržalka

Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava

Obnova verejnej budovy

Historická genéza školy siaha do roku 1929, v ktorom minister verejného zdravotníctva schválil Prvú ošetrovateľskú školu na Slovensku so sídlom v Bratislave pri Štátnej nemocnici. Riešená budova strednej zdravotníckej školy sa nachádza v katastrálnom území Bratislava – Petržalka na Strečnianskej ulici 20. Hlavným cieľom obnovy bolo zateplenie fasády a výmena výplňových konštrukcií. Špecifikom tejto obnovy bola najmä krátka doba realizácie diela, ktorá si vyžadovala perfektné zvládnutie koordinácie a manažmentu ľudských zdrojov.