Späť na zoznam
Realizované: 2016
Bratislava - Staré Mesto

Šancová 54, Bratislava

Obnova pamiatkovo chránenej budovy

Bytový dom sa nachádza na jednej z najrušnejších bratislavských ulíc. Šancová je spojnica železničnej a autobusovej stanice a v podstate ohraničuje staré mesto. Zaujímavosťou tejto obnovy bolo použitie izolantu na báze fenolovej peny hr. 60mm. Ide o veľmi drahý materiál, no pri zachovaní rovnakých tepelnotechnických vlastností ako pri bežných polystyrénoch a minerálnych izoláciách možno zrealizovať zateplenie s polovičnou hrúbkou tepelnej vrstvy. Používa sa najmä na architektonicky a pamiatkovo významných objektoch, aby zateplením veľkými hrúbkami nedošlo k zmene objemu hmôt a zachoval sa čo najviac pôvodný ráz fasády.