Späť na zoznam
Realizované: 2016
Bratislava - Staré Mesto

Mýtna 9 - Anenská 4, Bratislava

Obnova pamiatkovo chránenej budovy

Práce na obnove fasády sme dokončili a dielo odovzdali i na Mýtnej. Zatepľovací systém vrátane profilov sme odobrali od spoločnosti STO, pričom zaujímavosťou je povrchové spracovanie tenkovrstvej omietky, Snahou je, aby sme čo najviac napodobnili pôvodné tzv. brizolitové omietky. Je to novinka na slovenskom trhu, ktorú aplikujeme už na druhej stavbe.