Späť na zoznam
Realizované: 2017
Rožňava

J. A. Komenského 19 -20, Rožňava

Obnova panelového bytového domu

Obnovu bytového domu v Rožňave sme zrealizovali „na kľúč“. Spolu s vlastníkmi a správcom sme identifikovali podstatné problémy domu, ktoré sa týkali najmä vysokých nákladov na kúrenie, havarijného stavu strechy, či rozpadávajúcich sa lodžií. Následne sme paralelne spracovali kalkuláciu stavebných nákladov a analýzu financovania obnovy. Tieto dve misky váh musia byť v rovnováhe, aby sa dielo mohlo zrealizovať a zároveň, aby vlastníci zvládli splácanie úveru. Po spracovaní projektovej dokumentácie sme pripravili žiadosti o financovanie cez ŠFRB. Výsledkom je zateplený a obnovený bytový dom, financovaný z úveru zo ŠFRB s úrokovou sadzbou 0%.