Späť na zoznam
Realizované: 2022
Bratislava – Devínska Nová Ves

Eisnerova 38-40, Bratislava

Obnova panelového bytového domu

Rekonštrukcia interiéru a exteriéru bytového domu na Eisnerovej v Bratislave

Na Eisnerovej ulici 38-40 v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves sme realizovali obnovu bytového domu, ktorá sa začala v júni 2021. Panelový dom pôvodne vznikol ako súčasť homogénnej zástavby ulíc priečnych na kompozičnú os pôvodnej obce. Ako najväčšia výzva tejto renovácie sa ukázalo dodržanie míľnikov jednotlivých činností a celkového harmonogramu v čase zložitej situácie v stavebníctve.

Z nášho pohľadu môžeme rekonštrukciu tohto bytového domu označiť za nie úplne štandardnú, vzhľadom na detaily, ktoré vznikli kvôli požiadavke ponechať pôvodné zasklenia. Každé zasklenie bolo iné, takže vznikli individuálne detaily. Ďalšou výzvou bolo množstvo zmien počas realizácie, napriek tomu, že sa dali riešiť ešte pred začiatkom prác. Náš harmonogram ovplyvnili aj výskyt azbestu pod podhľadom, ktorý obmedzil vykonávanie prác v interiéri, a tiež aktuálna situácia v stavebníctve. Tá sa prejavila predĺženými termínmi dodania objednaných materiálov a tovarov.

Ku skvalitneniu života obyvateľov sme nakoniec úspešne prispeli sanáciou obvodového plášťa, obnovou spoločných priestorov aj výmenou rozvodov elektroinštalácie. Stavebné práce sme ukončili v januári 2022.

Obnova tejto budovy zatraktívnila pohľad na celú ulicu a zjednotila výzor bytového domu, ktorý bol doteraz obnovený len spolovice. Výzvami, ktorým sme počas realizácie čelili, boli určite požiadavka na ponechanie pôvodných zasklení, individuálne riešenia na každej z lodžií či rozsiahla rekonštrukcia interiéru. Výsledok ma teší a je neprehliadnuteľný aj pre okoloidúcich.

Monika Vavrincová
projektová manažérka