Späť na zoznam
Realizované: 2018
Skalica

Dr. Clementisa 55, Skalica

Obnova panelového bytového domu

V bytovom dome sa nachádza 32 bytov a je realizovaný ako deväťpodlažná budova. Hlavnou motiváciou obyvateľov pustiť sa do obnovy boli vysoké platby za teplo, ktoré každoročne rástli. Na úvodnej schôdzi vlastníkov bytov zaznela i požiadavka na výmenu výťahu, ktorého servis a údržba boli taktiež nezanedbateľnou položkou v každoročnom vyúčtovaní. Zadanie teda znelo jasne a my sme sa pustili do práce. Výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených je vkusne obnovený bytový dom, ktorý svojím obyvateľom šetrí nie len finančné náklady, ale vhodne dotvára príjemné prostredie sídliska neďaleko historického centra Skalice.

Veľmi pozitívne hodnotím spoluprácu a komunikáciu s referátom úverov zo ŠFRB na mestskom úrade v Skalici.

Ing. Kvetoslava Findlová
špecialista v oblasti inžinieringu