Späť na zoznam
21. december 2021
Zo života našej firmy

Materiálna pomoc centru DOMEC pre ľudí bez domova

Materiálna výpomoc z firmy PS Stavebniny

Spoločnosť PS Stavebniny a jej sestra PS Stavby od roku 2014 spolupracujú s občianskym združením Vagus, ktoré prevádzkuje denné centrum DOMEC.

V spolupráci s našou sesterskou spoločnosťou PS Stavby sme opäť prispeli na dobrú vec a pomohli ľuďom v núdzi. Denné nízkoprahové centrum DOMEC na Mýtnej ulici v Bratislave, s ktorým spolupracujeme už dlhšie, zabezpečuje základné životné potreby ľuďom bez domova.

Pre nás ostatných bežné veci ako teplé jedlo denne, nový účes či dostupné zdravotné ošetrenie umožňujú klientom tohto centra udržať si pocit ľudskej dôstojnosti. Zároveň sú pre nich aj veľkým krokom k lepšiemu životu a možnosti zamestnať sa či nájsť si ubytovanie. Nízkoprahové centrum DOMEC funguje od roku 2013, pričom od roku 2014 spolupracujeme s OZ Vagus, ktoré tento program spustilo.

Na začiatku spoločnosť PS Stavebniny pomohla so stavebným materiálom potrebným na prvotné rekonštrukčné práce pri obnove centra DOMEC. Naša pomoc sa stala pravidelnou a pomáhame s tým, čomu najviac rozumieme, a to sú stavebné hmoty a stavebné technológie. Aj tento rok sme sa postarali o dodávku stavebných materiálov. Použili sa predovšetkým na rekonštrukciu sociálnych zariadení.

Aktivity v centre DOMEC smerujú pomoc k ľuďom bez domova, snažia sa najmä o ukončenie ich bezdomovectva. Spoločnosť PS Stavebniny sa zase zaoberá obnovou bytových domov. Spája nás snaha zlepšiť ľuďom kvalitu života aj bývania.

V rámci spoločenskej zodpovednosti sa snažíme byť užitoční. Dôveryhodnosť a perspektívnosť projektu sú pre nás veľmi dôležité. Podobne to bolo aj v tomto prípade. Partnermi občianskeho združenia Vagus sú okrem nás a našej sesterskej firmy PS Stavby aj viaceré spoločnosti a inštitúcie.

Myslíme si, že ak každý z nás prispeje svojím dielom, veci budú fungovať lepšie a ľuďom v združení sa môže ľahšie dýchať. Na projekte DOMEC odviedli títo ľudia obrovské množstvo práce a hlavná vďaka patrí najmä im. Sme radi, že aj my sa môžeme podieľať na takto úspešnom a zmysluplnom projekte.

Galéria

Pomoc dennému centru v Bratislave Stavebné materiály pre denné centrum v Bratislave Denné centrum Domec Stavebné materiály pre denné centrum v Bratislave Materiálna pomoc na rekonštrukciu sociálnych zariadení v dennom centre DOMEC

Podobné články


30. január 2017
Zo života našej firmy

Lyžovačka na Stuhlecku

Ani tento rok sme nepodcenili fyzickú prípravu na blížiacu sa stavebnú sezónu a vybrali sme sa lyžovať k našim susedom.

Čítať viac