PS GROUP

PS GROUP je zastrešujúcou značkou spoločností, ktoré pôsobia na slovenskom trhu v oblasti stavebníctva. Spája ich nielen manažérske prepojenie, ale predovšetkým snaha ponúknuť čo najkomplexnejšie riešenia týkajúcich sa výstavby a obnovy budov. Sme presvedčení, že práve kombináciou týchto kľúčových činností dokážeme dosiahnuť najlepší synergický efekt z podnikania. V súčasnosti PS GROUP zastrešuje značky:

komplexná obnova a zateplenie budov
predaj stavebnín vrátane servisu
kompletná developerská činnosť
klampiarska a zámočnícka dielňa